Chuyên mục: Digital Marketing

Digital Marketing Automation cho người mới bắt đầu từ A đến Z.

Bot 1 – Chatbot là gì?

Chatbot là gì?

GR 1 – GetResponse là gì? 5 tính năng chính của GetResponse

GetResponse là gì? 05 tính năng chính của GetResponse.

4 Comments

Cách xây dựng và tạo kịch bản Chatbot mẫu

Hướng dẫn cách xây dựng và tạo kịch bản Chatbot mẫu: Bán hàng, thời trang,

Block Chatbot là gì? Cách tạo và quản lý Block Chatbot

Block Chatbot là gì? Hướng dẫn cách tạo và quản lý Block Chatbot.

Cách cài đặt tin nhắn chào mừng, tin nhắn mặc định khi nhân viên vắng mặt Chatbot

Hướng dẫn cách cài đặt tin nhắn chào mừng, tin nhắn trả lời mặc định

GR 6 – Cách tạo Autoresponder – Thư trả lời tự động trên Getresponse

Hướng dẫn cách tạo Autoresponder - Thư trả lời tự động trên Getresponse

Tạo bản tin Newsletter – Gửi email hàng loạt

Hướng dẫn cách tạo bản tin Newsletter - Gửi email hàng loạt

Cách kết nối Getresponse với website wordpress

Hướng dẫn cách kết nối, tích hợp Getresponse với website wordpress

Cách nhập xuất danh bạ liên lạc trong GetResponse

Video hướng dẫn cách tạo danh bạ, thêm liên lạc trên Getresponse Bạn bấm vào

Phân tích đo lường và tối ưu Email trên GetResponse

Hướng dẫn cách phân tích, đo lường và tối ưu Email trên GetResponse